N er det nok

N er det nok

Det er sjeldent jeg klager over butikker i det offentlige rom. Jeg har selv jobbet i butikk og vet hvilket tft yrke det kan vre, samtidig som at kunden ikke alltid har rett, men en plass gr gren...